Modelització i control de sistemes biomèdics

Objectius

Al final del curs, l'alumne serà capaç de: · Utilitzar el comportament d'un sistema dinàmic; utilitzar eines de programació; dissenyar models per entendre el seu acompliment; avaluar diverses estratègies per al seu funcionament. · Aplicar els mètodes adequats de treball de modelització de sistemes biomèdics, per la qual cosa es pot aplicar a la solució de problemes en el camp de l'enginyeria biomèdica, i també a l'enginyeria en general.


Objectius d'aprenentatge

COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de p√ļblic i als objectius de la comunicaci√≥ utilitzant les estrat√®gies i els mitjans adequats.