Generació d'energia elèctrica

Temari

Principis bàsics



Principis bàsics de conversió d'energia elèctrica. Classificació de les tecnologies de generador elèctric.



Tecnologies de generadors elèctrics



Generadors síncrons. Generadors d'inducció. Altres generadors elèctrics. Aspectes fonamentals de cada tecnologia. Models equivalents. Aplicacions.



Generadors connectats directament a la xarxa elèctrica



Operació de generadors elèctrics connectats directament a la xarxa. Anàlisi estacionari i transitori. Control. Estabilitat. Interaccions amb la xarxa.



Generadors connectats a la xarxa elèctrica amb convertidor (energia eòlica i fotovoltaica)



Tecnologies de generador. Tecnologies de convertidor. Sistemes de control. Generació eòlica i solar fotovoltaica. Integració d'energies renovables a la xarxa elèctrica.