Cinemàtica i dinàmica de màquines

Temari

Tema 1: Geometria del moviment.Tema 1. Geometria del moviment dels mecanismes.Tema 2: Composició de moviment en els Mecanismes.Tema 2. Composició de moviment en els mecanismes.

Mecanismes plans de barres. Màquina amb mecanismes plans paral·lels. Llei de Grashof. Consideracions. Conseqüències. Obtenció de mecanismes per inversions cinemàtiques. Mecanismes plans de Lleves, d'Engranatges, de Corrioles i Corretges.Tema 3: Velocitats Tema 4: Aceleracions Tema 5: Moviment relatiu Tema 6: Anàlisi estàtic del sòlid en moviment pla. Tema 7:Anàlisi dinámico del sòlid en moviment pla. Tema 8: Energía cinética de un mecanismo