Química orgànica

Sistema de qualificació

NF1: 0.15 Avaluació Continuada (NAC) + 0.25 Examen parcial (NEP) + 0.60 Examen final (NEF)Els alumnes que no hagin aprovat amb una nota final igual o superior a 5.0, en les convocat√≤ries dels quadrimestres de tardor o primavera del curs acad√®mic, tenen dret a fer un Examen de Reavaluaci√≥ (NREAV) si acompleixen amb NORMATIVA D?AVALUACI√ď I PERMAN√ąNCIA

EN ELS ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER DE L?EEBE. La matèria objecte de l?examen de reavaluació serà la total compresa en el programa de l'assignatura. Si aprova el NREAV, la qualificació final serà un 5.0.


Normes d'avaluació

Les proves escrites es realitzaran sense apunts i en el temps previst. No est√† perm√®s l'√ļs de dispositius electr√≤nics en els examens (tablets, iPads, rellotges smartphones o tel√®fons m√≤bils).

La avaluació continuada es un treball en grup en el qual es comptabilitza: 0.60 (Nota treball escrit) + 0.40 (Nota individual de la presentació oral).