Química orgànica

Temari

TEMA 1. Nomenclatura, grups funcionals orgànics, isomeria i mecanismes de reaccions orgàniquesGrups funcionals orgànics i sèries homòlogues. Nomenclatura. Isomería. Ruptura homolítica i heterolítica. Efecte inductiu i mesòmer. Nucleòfils i electròfils. Intermedis de reacció. Diagrames d?energia i mecanismes de reacció. Classificació de les reaccions orgàniques.TEMA 2: Hidrocarburs I: AlcansNomenclatura, estructura i propietats físiques. Cicloalcans. Hidrocarburs alicíclics. Fonts naturals: carbó, petroli i gas natural. Processos d'obtenció d'alcans. Halogenació d'alcans. Processos de combustió.TEMA 3. Hidrocarburs II: Alquens i AlquinsNomenclatura, estructura i propietats físiques. Obtenció d'alquens i alquins. Reaccions d'addició al doble i triple enllaç. Hidrogenació. Diens i poliens. Oxidació i combustió. Sals metàl·liques d'alquins. Etilè i acetilè.TEMA 4. Hidrocarburs III: AromàticsNomenclatura, estructura i propietats físiques. Processos d'obtenció. Reaccions de substitució aromàtica.

Reaccions de Friedel-Crafts. Oxidació i combustió. Aromàtics policíclics. Arens. La fracció benzè-toluè-xilè (BTX).TEMA 5. Alcohols, fenols i ètersNomenclatura, estructura i propietats físiques. Productes naturals i processos d'obtenció. Halurs alquil.

Compostos organo-met√†l¬∑lics. Reaccions qu√≠miques dels compostos hidroxilats. Deshidrataci√≥ d'alcohols. √ąters. L'etanol i el fenol.TEMA 6. Compostos carbonílics: Aldehids, Cetones, Compostos carboxílics i derivatsNomenclatura, estructura i propietats físiques. Productes naturals i processos d'obtenció. Reaccions d'addició a l'enllaç carbonil. Reaccions de reducció i oxidació. Formaldehid i acetona. Compostos policarbonílics. Àcids carboxílics i sals. Halurs d'àcid, esters i amides. Interconversió entre derivats d'àcid. Hidròlisi i esterificació. Glicèrids. Derivats cíclics: lactones i lactames.TEMA 7. Compostos nitrogenatsNomenclatura, estructura i propietats físiques. Processos d'obtenció. Nitrocompostos. Nitrils. Amines. Sals

d'amoni quaternari. Amines aromàtiques i derivats azoics.TEMA 8. Química Orgànica IndustrialLa ind√ļstria petroqu√≠mica b√†sica: la producci√≥ d?etil√®.

La ind√ļstria petroqu√≠mica derivada: la producci√≥ de polietil√®.

La ind√ļstria paperera: la cel¬∑lulosa i els hidrats de carboni.

La ind√ļstria agroqu√≠mica: fertilitzants nitrogenats.

La ind√ļstria farmac√®utica: antibi√≤tics i anest√®sics.

La ind√ļstria de pintures: colorants i pigments naturals.