Gestió tècnica de les explotacions (A)

Apunts

Apunts de Gestió de les explotacions (A)

    • Aplicació de la programació lineal a una explotació ramadera
    • Recull de fulls de cultiu i marges bruts dels conreus que es tenen en compte per elaborar la programació lineal per una explotació ramadera