Probabilitat i estadística (Aeronàutica)

Burillo Puig, José

Miralles de la Asunción, Alicia

Pérez, Sonia

Rius Font, Miquel

Serra, Oriol

Dades de l'assignatura

Curs:
2009-10
Codi de l'assignatura:
E5008
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39744