Formació per a la docència

Apunts

Presentacions de Formació per a la docència

  • Taller de dinamización de Competencias Genéricas
  • Ejemplos de Diseño y publicidad de productos
  • EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS E INGLÉS
  • Taller semipresencial: eina docent en aplicacions web per avaluar les competències I
  • Taller semipresencial: eina docent en aplicacions web per avaluar les competències I
  • SÉMINAIRE SUR L'INNOVATION PÉDAGOGIQUE À L'UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE CATALOGNE (ETSEIAT)
  • Séminaire sur l'innovation pédagogique à l'Université Polytechnique de Catalogne (ETSEIAT)
  • Disseny d'una metodologia docent basada en la creació de vídeos docents de baix cost per al desenvolupament de competències transversals a la UPC
  • Innovación docente
  • Taller de comunicació eficaç oral i escrita
  • Taller de comunicació eficaç oral i escrita