Fonaments matemàtics II

López Masip, Susana Clara

Dalfó Simó, Cristina

Huemer, Clemens

Tramuns Figueras, Eulàlia

Dades de l'assignatura

Curs:
2009-10
Codi de l'assignatura:
e5007
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39743