Fonaments matemàtics II

Apunts

Apunts de Fonaments matemàtics

    • Anàlisi de Fourier
    • La transformada de Laplace