Fonaments matemàtics II (Aeronàutica)

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Anàlisi de Fourier
    • La transformada de Laplace