Descripció:
Predimensionament de seccions.
Guerxament i armament de pilars.
Armat de jàsseres a flexió simple i esforç tallant.
Tipus:
Apunts
Tamany:
386 K
URL citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/37655
Descàrrega:
Descarregar arxiu