Descripció:
El treball contempla el coquitzat, el modelat, la representació gràfica i la generació de documentació tècnica mitjançant l’eina SolidWorks utilitzant geometries complexes a partir del disseny d’un concepte d’impressora 3D, amb els elements d’evolvent de seguretat, proposant un producte fiable, segur, funcional, econòmic i sostenible.
Tipus:
Treballs d'estudiants
Tamany:
2.03 M
URL citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39937
Descàrrega:
Descarregar arxiu