Transparències Radar. El SAR (Obertura sintètica). Tema 5.3-4