Quart lliurament de problemes d'autoaprenentatge de regulació automàtica 1