L'espai en relació a la persona - Representació de petits espais - La proporció - La vegetació - 2008-2009