Treball de curs quadrimestre primavera: curs 2001-02