Tecnologia de controls: primer lliurament d'exercicis d'autoaprenentatge