Bibliografia. Els altres arquitectes. Les construccions dels animals