Apunts de mètodes numèrics. Interpolació polinòmica, càlcul de zeros i integració numèrica