Experiència pràctica mitjançant aprenentatge basat en projectes d'automatització