Matrius, determinants i sistemes d'equacions lineals: resolució exercicis autoavaluació