Introducció al Maple: resolució exercicis autoavaluació