Fonaments de la matemàtica: Resums, exercicis i problemes.