Les dimensions i límits dels Espais amb relació amb la Persona - DAM - 2010-2011