Circuits i Sistemes Lineals - Condicionador de senyal per acceleròmetre