Circuits i Sistemes Lineals - Anàlisi freqüencial d'un amplificador a BJT