Circuits i Sistemes Lineals - Solució al condicionador de senyal per acceleròmetre