Circuits i Sistemes Lineals - Solució a l'anàlisi freqüencial d'un amplificador a BJT