Problemes de Modelat Magnètic i de Conversió Electromecànica.