Els escenaris d’entorn i l'anàlisi i diagnòstic de les situacions a les empreses, l’elaboració de propostes per a resoldre-les i la pràctica de l’estructura i l’organització de l’empresa per a la gestió directiva i l’adaptació als canvis