L'anàlisi i el diagnòstic de situacions a les empreses i l’estudi de les propostes per a la seva resolució