Criteris bàsics dels escenaris d'entorn per al desenvolupament de les situacions