Procediment per a la realització d’una Base de Dades per a donar suport a les necessitats d’informació en l’anàlisi de problemes en un entorn empresarial