La pràctica de la presa de decisions en matèria d’inversions a l'empresa