Els càlculs de matemàtica financera referits a l’interès. Els coeficients financers