Els mercats i les vendes des del punt de vista de la direcció i la pràctica de la presa de decisions en matèria dels costos, de la competitivitat i de la gestió global a l’empresa. El pla d’empresa i l’activitat emprenedora