La pràctica de la gestió comercial i de les vendes com a instrument d’orientació de l'empresa al producte i al client