Model d'exemple de realització pràctica de qüestionari referit a l'obtenció d'informació comercial respecte a la satisfacció dels clients en empreses de tecnologia avançada.