El projecte empresarial i la seva viabilitat com instruments per a la generació d'ocupació