Les decisions sobre les activitats de la producció, la competitivitat i la gestió global.