La pràctica de les activitats lligades a la producció, la competitivitat i els costos de la empresa