L'estudi i la presa de decisions en matèria econòmica i financera i de les inversions a l’empresa