Escenaris d’entorn de coneixements: Procés per a la formulació d’indicadors