Escenaris d’entorn de coneixements: Els processos a l’empresa