Model d’esquema de un procés de facturació – tipus. Anàlisi previ a la informatització