Resolució de diferents qüestions de l’empresa MARES relatives a la seva situació econòmico-financera