La competitivitat, la gestió de la innovació i les estratègies tecnològiques en la gestió global.