La mecànica del medi continu en el càlcul computacional