Equips i sistemes acústics i de vídeo: apunts de vídeo